• ÖLÇÜLER
 • Boyutu (cm):
 • Kullanım (Adet/m²):
 • Yangına Tepki:
 • Eğilme Dayanımı:
 • Dona Dayanıklılık:
 • Sızdırmazlık:
 • Ağırlık:
 • ÖLÇÜLER
 • 41*23
 • 3
 • A1
 • 1,5 kN
 • Metot C
 • Grıp 1 Deney Metodu 2 şartlarını sağlar.
 • 3 kg.