KULLANIM TALİMATI

*Bu evrakta EN 771-1 standardında üretilen ve standartta adı geçen Kil kagir birim (TUĞLA) olarak isimlendirilmiştir.

*Tuğlalar üzerinde bulunan işaretler standart numarasını, LD-(Düşük yoğunluk) veya HD-(Yüksek Yoğunluk) tipi olduğunu ve standartta hangi kategoride üretildiğini gösterir.

*Firmamız Kategori-II Sistem 4 üzerinden üretim yapmaktadır. CE etiketlerimizde firma beyanımız bulunmaktadır. CE etiketimizi ve kullanım talimatını faturanız ile birlikte isteyiniz.

*Öncelikle Ambalajlı veya Ambalajsız olarak tarafınıza gönderilen ürünü sayarak teslim alınız. Ambalajlı ürün üzerinde pakette kaç adet tuğla bulunduğu belirtilmiştir. Kamyonda toplu olarak gelen ürün adedi ise irsaliyede belirtilmiş olup, buradan kontrol edilir.

*Nakliye sırasında özellikle ambalajsız ürünlerde müşterinin talebi doğrultusunda ve kamyonun yükleme kapasitesinin tutturulması amacıyla yapılan çok yüksek istifleme durumunda en altta kalan sıralarda yolda oluşan baskı nedeniyle kırılmalar oluşabilmektedir. Bu tür tuğlaları kullanmayınız.

*Ambalajsız ürünlerde indirme sırasında acele edilmemeli ve tuğlalar yüksekten gelişigüzel atılmamalıdır. Bu tür uygulamalar firmamızın garantisi dışındadır.

*Taşıma veya boşaltma sırasında oluşabilecek 16 cm² den büyük boyutlu kırıklar içeren tuğlalar (kil kâgir birimler) ıskartaya ayrılmalı ve uygulamalarda kullanılmamalıdır

*Tuğlalar mümkün olduğunca hava şartlarından korunmalıdır. Üzerleri naylonla örtülmeli kar , toz ve nem almaları,çamurlanmaları engellenmelidir. İnşaatta çamurlanan tuğlalar suyla yıkanmadan kullanılmamalıdır.

*Tüm delikli tip tuğlalarımız ancak 950˚C sıcaklığa maksimum 4 saat dayanabildiğinden bunun üzerinde ısıya maruz kalabilecek fırın vb. bölümlerde kullanılamazlar.

*Yatay delikli olarak üretilen tuğlalar amacı dışında ve düşey delikli tuğla gibi kullanılmamalıdır.

*Tüm tuğla ürünlerde kireçsiz çimentolu harç uygulaması yapılması uygundur. Ayrıca dekoratif tip dış ortama maruz kalan (HD Birim) tuğlaların örülüşünde yapılan harçlarda kullanılan çimentolarda tuz içeriği az olanlar tercih edilmelidir. Aksi halde pamuklanma denilen beyazlaşmaya sebep olabilirler.

*Özellikle dekoratif ürünlerde pamuklanmanın önüne geçilmesi ve su emmenin azaltılması için tuğla ayrıca akrilik veya silikon gibi su geçirmez bir malzeme ile kaplanabilir.

*Örgüde kullanılan harç taze olmalı ve günlük yapılarak kullanılmalıdır. Artan harcı ertesi güne kullanmayınız. Harç hazırlanırken işleme miktarı ve süresi de göz önünde tutularak yeterli miktarda harç sulandırılmalı ve sık aralıklarla tekrar hazırlanarak kullanılmalıdır.

*Duvar uygulaması yapılırken düşey derzler üst üste gelmeyecek şekilde duvar boyunca yarımşar atlanarak ve şaşırtmalı örülmelidir. Bu maksimum duvar dayanımı açısından çok önemlidir.Geçmeli tip tuğlalarda düşey derzlerde harç kullanılmamalıdır.

*Tüm tuğlalarda yatay derzler mümkün olduğunca ince tutulmalıdır. Bu durum duvarın ısıl performansını etkileyecektir. Geçmeli tip ısı tuğlalarda firmamızca verilen harç kızaklarının uygulanması hem harç sarfiyatını azaltır,hem de duvarın daha düzgün örülmesini sağlar. Bu tip tuğlaların düşey derzlerinde harç kullanılmaz.

*Duvar uygulamasının başında veya sonunda koyulması gereken tuğlalar için yarımlık tuğla kullanılmalı, bütün tuğlalar gerekmedikçe kırılarak kullanılmamalıdır. Kullanılacak yarımlık tuğlalar hesap edilerek üretici firmadan talep edilmelidir.

*Tuğlaların harçla kaplanacak olan yüzeyi tozdan arındırılmalı ve nemlendirilmelidir. Üzerinde çamur, yağ vb. kirler olan tuğla harcı tutmayacağı için kullanım dışı bırakılmalı veya iyice temizlenmelidir. Düşey delikli tuğlaların boşlukları kesinlikle harç ile doldurulmamalı, hazırlanan harcın çok akıcı olmamasına özen gösterilmelidir.

*Sandviç duvar uygulamalarında her iki tuğla duvar birbirine yardımcı bağlantı malzemeleri ile bağlanmalıdır. Bu durumda en az 6 mm . kalınlıktaki Z kıvrımlı çelik teller, her bir metrekareye 4 adet olacak şekilde uygulanır.

*Bacalar örülürken iç cidarlarda harç artığı kalmaması için iç cidarlar mala ile sıyrılmalıdır.

İndirme ve Kullanma sırasında dikkat edilecek önemli konular: KORUYUCU MALZEME KULLANIN..!! Üretilen tuğlaların pişirilmesi için kullanılan kömür nedeniyle tuğlalar üzerinde uçucu küller bulunabilmekte ve tuğlaların kesimi sırasında oluşan keskin kenarlar kesici özelliğe sahip bulunmaktadır. Tuğlaları araçtan indiren, istifleyen, taşıyan ve ören kişilerin, istiflerin yıkılması durumunda başlarını koruması için baret (koruyucu başlık) takması , solunum yollarına zarar verebilecek olan tozdan korunmak için toz maskesi kullanması, tuğlalardan koparak fırlayabilecek küçük parçacıkların gözlere zarar vermesini engellemek için iş gözlüğü takması ve özellikle çalışanların ellerinin harç malzemesi ile temasını kesmek ve kesici kenarlardan korunmak amacıyla kauçuk eldiven giymesi sağlıklarının korunması açısından gereklidir…!!!